top of page

BEHANDLING UR ETT HELHETSPERSPEKTIV

Det unika med Inspira Fysio är att behandlingen utgår från övertygelsen att vårt fysiska och psykiska mående hänger ihop och påverkar varandra. Genom en kombination av kroppsliga tekniker och psykologiska verktyg blir det både lättare att hitta grunden till dina besvär och att hitta nya vägar framåt mot bättre hälsa. Därför erbjuder Inspira Fysio en kombination av fysioterapi och KBT för fysisk och mental hälsa. 

bottom of page