top of page
flicka avkopplande

FRISKVÅRD

TAKTIL MASSAGE 

Taktil Massage är en medveten och strukturerad beröring av huden som aktiverar frisättning av oxytocin och därmed lugnar nervsystemet. Behandlingen ger smärtlindring, lugn, förbättrat immunförsvar och en bättre mag-och tarmfunktion. Många upplever också positiva psykiska effekter såsom ökad glädje, nyfikenhet och öppenhet. Taktil Stimulering erbjuds endast till kvinnor.

60 min: 900kr

Hand Massage

MEDIYOGA 

MediYoga är en terapeutisk yogaform som balanserar kroppens nerv- och hormonsystem, ökar kroppsmedvetenheten och bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. Mediyoga har visats ha positiva effekter på stress, blodtryck, sömn och smärta. Behandlingen innebär en genomgång av ett individuellt anpassat program. Du får sedan med dig ljudfiler hem så du kan fortsätta din träning hemma.

60 min: 800kr

Meditation

EXISTENTIELL VÄGLEDNING/COACHING

Existentiell vägledning är en icke-medicinsk insats för psykisk hälsa som grundar sig i existensfilosofi, existentiell fenomenologi och psykologi. Den bygger på övertygelsen att sättet att leva, och de verktyg man har för att etablera och utveckla sitt liv, är starkt förknippat med frågor om hälsa och ohälsa.

45min: 800kr

Image by Ashley Batz

MEDVETEN NÄRVARO / MEDITATION

Medveten närvaro handlar om att stanna upp och bli medveten om vad som händer i nuet utan att värdera eller döma.  Medveten närvaro kan utövas på många olika sätt. Du kommer att få hjälp att hitta en metod och en rutin som passar just dig. Du får även stöttning och guidning i att hantera de känslor och tankar som kommer i samband med praktiserandet.

45min: 800kr

Dandelion Parachute Seed
bottom of page