INSPIRA FYSIO

Inspira Fysio är en privat fristående hälsomottagning i Karlskrona som erbjuder fysioterapi, KBT och friskvård för fysisk och mental hälsa. Verksamheten inriktar sig främst mot kvinnohälsa och behandling av psykisk ohälsa.


Jag som driver Inspira Fysio heter Elin Perslow Sjöberg. Jag arbetar utifrån övertygelsen att vårt fysiska och psykiska mående hänger ihop och påverkar varandra. Genom en kombination av kroppsliga tekniker och psykologiska verktyg blir det både lättare att hitta grunden till dina besvär och att hitta nya vägar framåt mot bättre hälsa. Därför erbjuder Inspira Fysio en kombination av KBT och fysioterapi.

Yoga vid havet
 

FYSIOTERAPI OCH KBT I KOMBINATION

Vid psykisk ohälsa är det vanligt att samtidigt känna av ökad muskelspänning, smärta och kroppslig oro. Detta beror ofta på att tankar och känslor kring upplevda hot triggar igång en kroppslig beredskap, men också på invanda rörelsemönster och beteenden som att röra sig snabbt och fokusera på flera saker samtidigt.


Hur vi rör oss och använder kroppen sänder signaler till hjärnan och påverkar hur vi tolkar vår omgivning. Samma situation kommer att upplevas och tolkas olika beroende på hur kroppen mår. Genom att lugna andningen, skapa en stabil hållning och hitta avspänning i kroppen blir det lättare att hantera jobbiga tankar och känslor. 

 

OM MIG

Perra.jpg

Mitt namn är Elin Perslow Sjöberg. Jag är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och har läst grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT. Jag är även utbildad vildmarksguide och certifierad yogalärare. 

Min inriktning är samspelet mellan kroppen och hjärnan. Hur man med hjälp av livsstilsförändringar, kroppskännedom och andning faktiskt kan påverka hur hjärnan fungerar. Men också hur man kan minska smärta och spänningar genom att relatera till sina tankar och känslor på ett annorlunda sätt.

Jag har flera års erfarenhet av att ha arbetat inom psykiatri, smärtrehabilitering, reumatologi och neurologi. Jag älskar att lära och fördjupar mig just nu inom området kvinnohälsa. Mitt mål är att du, oavsett problematik, alltid ska känna dig välkommen, trygg och stärkt efter ett möte med mig. 

Personligen älskar jag att vara ute, att hitta glädje, lekfullhet och återhämtning i det vilda. Detta är en passion jag gärna delar med andra och försöker väva in i behandlingen. Så mycket inspiration, kunskap och energi finns att hämta i naturen.

 

Elin Perslow Sjöberg

Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast

Grundläggande psykoterapiutbildning KBT 

Vildmark- och äventyrsguide

Universitetskurser 

Sjukgymnastik inom mental hälsa och psykiatri

Beteendemedicin - teori och tillämpningar inom hälso- och sjukvård

Idrottsmedicin och rehabilitering vid idrotts- och motionsskador

Medicinsk akupunktur (pågående)


Kliniska utbildningar

Mindfulness based stress reduction (MBSR) 

Motivational Interviewing (MI)

Basal kroppskännedom A, B, C, D

Beröringspedagog Taktil beröring

Instruktör MediYoga

NADA Öronakupunktur

Massageutbildning och triggerpunktsbehandling

Instruktör Ashtanga Yoga & Vinyasa Flow Yoga