top of page
massage

FYSIOTERAPI 
PSYKISK HÄLSA

Fysioterapi (sjukgymnastik) med inriktning psykisk hälsa hjälper dig att förstå dina kroppsliga symtom, bli mer närvarande i kroppen och få verktyg för att ta bättre hand om dig själv. Genom andnings- och rörelseövningar balanseras nervsystemet och du får hjälp att hantera och reglera känslor, stress och smärta. Behandlingen bygger mycket på österländska metoder som har stöd i västerländsk forskning, såsom medveten närvaro, yoga och tai chi.

KROPPSKÄNNEDOM 

Kroppskännedom övar upp din förmåga att känna och tolka kroppens signaler. Vi arbetar med medvetna rörelser som följer andningen. Du lär dig använda kroppen på ett sätt som ger en känsla av trygghet, stabilitet och balans. Genom att vara uppmärksam på hur kroppen känns blir det lättare att identifiera vad du känner och vad du behöver. 

Tai Chi

AVSPÄNNING OCH AVSLAPPNING

När vi är utsatta för psykisk eller fysisk stress svarar kroppen med en ökad anspänning. I vissa fall blir spänningen i kroppen långvarig och du kan ha svårt att slappna i kroppen även när du är i vila. Spänningarna kan leda till värk och smärta och till ett begränsat rörelsemönster. Med hjälp av avspänning och avslappningsövningar lugnar vi nervsystemet och övar upp förmågan att slappna av.

Image by Joshua Woroniecki

TRÄNINGSBALANS

Kroppen behöver balans mellan träning och återhämtning för att må bra. När du under en längre tid utsätter kroppen för en hög fysisk eller psykisk belastning behöver du både bygga upp kroppen och ge den tillräcklig återhämtning. Du får lära dig att lyssna in kroppens signaler för att själv kunna veta vad den behöver för att hitta balans och bygga stabilitet. 

Yoga vid havet

AUTONOM REGLERING 

Vid långvarig stress hamnar det autonoma nervsystemet i obalans. Kroppen hamnar i ett aktivt läge och har svårt att koppla om till vila och återhämtning. Autonom reglering innebär att man försöker återskapa balans i nervsystemet och öka förmågan att reglera sina inre tillstånd såsom stress och starka känslor. Exempel på autonom reglering är olika former av vagusstimulering, andningsövningar, akupunktur och träning. 

Kundalini Yoga andas

LIVSSTILSFÖRÄNDRING

Du får hjälp och stöd i att göra den livsstilsförändringen som du behöver. Kanske behöver du komma igång med vardagsmotion och en hållbar och rolig träningsrutin som fungerar i längden? Eller så behöver du öva på att vara mer närvarande här och nu och prioritera återhämtning. Du får hjälp att hitta rätt åtgärd och stöttning i att bibehålla motivationen även när det känns tufft.

Image by Bruno Nascimento

 UTBILDNING OCH EGENVÅRD

Att förstå varför kroppen fungerar som den gör och hur den påverkas av fysisk eller psykisk belastning är centralt för att kunna ta hand om kroppen på ett bra sätt. Att veta vad man ska vara uppmärksam på, kunna känna in när man behöver bromsa och när man kan köra på ger en trygghet i att våga testa och prova. Du får kunskapen och verktygen för att själv kunna planera och utvärdera din  behandling.

Image by Mathew Schwartz
bottom of page