top of page

PSYKISK HÄLSA

stressad kvinna
Psykolog session
Rörande händer

FÖR VEM?

För dig som upplever något av följande 

Stress och utmattning

Ångest, oro och depression

Sömnsvårigheter

Kroppsliga spänningar

Långvarig smärta

Livsstilsrelaterad ohälsa

Kroppsmissnöje 

BEDÖMNINGSSAMTAL

Vanligast är att vi först bokar in ett bedömningstillfälle där vi gemensamt kartlägger din problematik. Jag kan därefter ge förslag på vilka insatser jag tror hade varit hjälpsamma för just dig. Tillsammans bestämmer vi hur vi ska fortsätta framåt och med vilken behandling.

Om jag vid bokning eller bedömning upplever att du kan få bättre hjälp någon annanstans, hjälper jag dig gärna vidare.

Bedömningssamtal 45 min 600 kr

BEHANDLING

Behandlingen innebär ofta en kombination av kroppsliga övningar och samtalsbehandling. Det är du som bestämmer vilken riktning behandlingen ska ta och vilka insatser du önskar. 

 

En stor del av förändringsarbetet gör du i din vardag i form av utmaningar, övningar och reflexioner som tar dig närmare dina mål.  

Du kan läsa mer om möjliga behandlingsinsatser under KBT och Fysioterapi -  Psykisk hälsa. 

Behandling 45 min 800kr

När jag ser hur mina kollegor stressar och mår dåligt över arbetssituationen så slår det mig att jag var likadan för sex månader sedan. Det är så coolt att se förändringen så tydligt. De kroppsliga övningarna fungerar verkligen! Nu frågar de mig hur jag kan vara så lugn och samlad.
bottom of page