top of page

PSYKISK HÄLSA

stressad kvinna
Psykolog session
Rörande händer

FÖR VEM?

För dig som upplever något av följande 

Stress och utmattning

Ångest, oro och depression

Sömnsvårigheter

Kroppsliga spänningar

Långvarig smärta

Livsstilsrelaterad ohälsa

Kroppsmissnöje 

BEDÖMNINGSSAMTAL

Vanligast är att vi först bokar in ett bedömningstillfälle där vi gemensamt kartlägger din problematik. Jag kan därefter ge förslag på vilka insatser jag tror hade varit hjälpsamma för just dig. Tillsammans bestämmer vi hur vi ska fortsätta framåt och med vilken behandling.

Om jag vid bokning eller bedömning upplever att du kan få bättre hjälp någon annanstans, hjälper jag dig gärna vidare.

Bedömningssamtal 45 min 600 kr

BEHANDLING

Behandlingen innebär ofta en kombination av kroppsliga övningar och samtalsbehandling. Det är du som bestämmer vilken riktning behandlingen ska ta och vilka insatser du önskar. 

 

En stor del av förändringsarbetet gör du i din vardag i form av utmaningar, övningar och reflexioner som tar dig närmare dina mål.  

Du kan läsa mer om möjliga behandlingsinsatser under KBT och Fysioterapi -  Psykisk hälsa. 

Behandling 45 min 750kr

När jag ser hur mina kollegor stressar och mår dåligt över arbetssituationen så slår det mig att jag var likadan för sex månader sedan. Det är så coolt att se förändringen så tydligt. Nu frågar de mig hur jag kan vara så lugn och samlad. De kroppsliga övningarna fungerar verkligen! 

GRUPPER

Meditation

MEDIYOGA

Skicka ett mail med intresseanmälan till info@inspirafysio.se.

Vid fyra deltagare anordnar vi en kurs.

Kostnaden för kursen är 1250kr per person.

Kursen består av sex tillfällen. Självklart får du tillång till material och ljudspår efter kursen så att du kan fortsätta praktisera hemma. 

Mediyoga har i forskning visats ha positiva effekter på stress, blodtryck, sömn och smärta. Yogan balanserar kroppens nerv- och hormonsystem, ökar kroppsmedvetenheten och bidrar till ökad rörlighet, flexibilitet och styrka. Det unika med MediYoga är att den går att anpassa så att alla kan utöva yogan, oavsett vad du har för fysiska förutsättningar. Övningarna är lugna, inkännande och syftar till att skapa balans både fysiskt, mentalt och emotionellt.

Image by Samuel Austin

MEDVETEN NÄRVARO / MEDITATION

Skicka ett mail med intresseanmälan till info@inspirafysio.se.

Vid fyra deltagare anordnar vi en kurs.

Kostnaden för kursen är 1050 kr per person.

Kursen består av fyra tillfällen där vi går igenom en flera olika tekniker för mental och kroppslig närvaro. 

Medveten närvaro handlar om att stanna upp och bli medveten om vad som händer i nuet utan att värdera eller döma. Att praktisera medveten närvaro ger ökad koncentration och uppmärksamhet och minskar stress. Vid regelbunden övning förbättras din självkännedom, din förmåga att hantera svåra situationer och att göra medvetna val. Medveten närvaro kan utövas på många olika sätt. Du kommer att få hjälp att hitta en metod och en rutin som passar just dig. Du får även stöttning och guidning i att hantera de känslor och tankar som kommer i samband med praktiserandet.

Tai Chi-träning

KROPPSKÄNNEDOM OCH YOGA

Skicka ett mail med intresseanmälan till info@inspirafysio.se.

Vid fyra deltagare anordnar vi en kurs.

Kostnaden för kursen är 1050kr per person.

Gruppen är sex tillfällen där du får prova på olika stilar av yoga och kroppskännedom. 


Vi arbetar med medvetna rörelser som följer andningen. Övningarna tränar upp din förmåga att röra dig mer stabilt, balanserat, välkoordinerat och avspänt. Du lär dig använda kroppen på ett anatomiskt funktionellt sätt och du lär dig att lyssna på kroppens signaler. Samtliga rörelser utförs med medveten närvaro och övningarna har därför även god effekt på stressrelaterade besvär och olika psykiska symtom som ångest, oro och depression.

bottom of page